college
М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
ҚАРАТАУ ТАУ-КЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Колледж туралы

Колледж 2016 жылдың 1 тамызында ашылды. Колледж М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің Қаратау қаласындағы Жалпы білім беру пәндері факультетінің базасында құрылған.
Колледж миссиясы
 кәсіби жоғары және әлеуметтік табысты тұлға қалыптастыру, сапалы білім қызметін ұсыну мен еңбек нарығында сұранысқа ие мамандардың дайындық деңгейін арттыру.
Колледждің мақсаты
 оқу-тәрбие процестерін жетілдіру, оқу түрін, мерзімін, мазмұнын таңдауда зор мүмкіндіктер жасай отырып, қоғамның, мемлекеттің және тұлғаның сапалы білім алудағы сұранысын қанағаттандыру.
Колледждің басты міндеті мамандарды даярлау сапасын жетілдіру және түлектердің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.
М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің Қаратау тау-кен технологиялық колледжі негізгі және жалпы орта білім беру базасында күндізгі бөлімде 13 мамандық  және сырттай бөлімде 6 мамандық түрлері бойынша талапкерлерді қабылдауды жүзеге асырады

Күндізгі оқыту бөлімінің мамандықтары

04130100
Менеджмент (қолдану салалары бойынша)
06130100
Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
07110100
Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)
07120200
Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету
07130200
Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)
07130700
Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)
07140100
Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)
07151100
Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)
07161300
Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
07240300
Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу
07240500
Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)
07240900
Мұнай және газ кен орындарын пайдалану
07321100
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалану

Сырттай оқыту бөлімінің мамандықтары

06130100
Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
07110100
Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)
07140100
Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)
07151100
Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)
07240300
Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу
07240500
Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің Қаратау тау-кен технологиялық колледжі 2023-2024 оқу жылына 9 және 11 сынып базасында техникалық және кәсіптік білім берудің күндізгі және сырттай оқыту бөлімдеріне талапкерлер қабылдайды.

Оқуға қабылдау ережесі

Оқу орнына талапкерлердің өтініштері күндізгі бөлімге 20 маусымнан 18 тамызға дейін, ал сырттай бөлімге 20 маусымнан 20 қыркүйекке дейін қабылданады.

Оқуға түсу емтихандары (конкурс) күндізгі бөлімге 19-28 тамыз аралығында, ал сырттай бөлімге 20-25 қыркүйек аралығында өтеді.

Байланыс

Мекен-жайымыз: Тараз қ.
Тел: 8(72644)6-12-50
E-mail: manapz@mail.ru

Реквизиттер

«М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті» КЕАҚ 080012, Тараз қ., Сулейменов кшесі, №7 БИН 200640018977 Кбе 16 КНП 861 Банк: «Қазахстан Халық Банкі» АҚ ЖОФ Тараз қ. ИИК KZ786010161000208691 БИК HSBKKZKX Банк: «Firs heartland JYSAN BANK»  ЖОФ АҚ, Тараз қ. ИИК KZ15998TTB0000551277 БИК TSESKZKA