Реквизиттер

«М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті» КЕАҚ

080012, Тараз қ., Сулейменов кшесі, №7

БИН 200640018977

Кбе 16

КНП 861

Банк: «Қазахстан Халық Банкі» АҚ ЖОФ Тараз қ.

ИИК KZ786010161000208691

БИК HSBKKZKX

Банк: «Firs heartland JYSAN BANK»  ЖОФ АҚ, Тараз қ.

ИИК KZ15998TTB0000551277

БИК TSESKZKA